A hidraulikus rendszerek karbantartása

Hidraulikus rendszerek karbantartása és ellenőrzése

FIGYELMEZTETÉSEK

 • A rendszer összes funkciójának megfelelő működését tesztelték és ellenőrizték a gyárban.
 • A tápegységet fedett, tiszta és jól szellőző helyen kell üzembehelyezni, védve a sugárzó hőforrásoktól.
 • A feltöltés közben dohányzás és nyilt láng használata tilos.
 • A feltöltött rendszeren ne végezzenek heggesztési munkálatokat.
 • A tartály olajszintjének ellenőrzésére a leeresztőcsavar kitekerése és az elemek eltávolitása helyett használja a szintjelzőt.
 • A karbantartási munkák idejére a rendszert le kell állitani.
 • A karbantartási munkálatok megkezdése előtt győződjenek meg a rendszer feszültségmentességéről és az akkumulátor leeresztett állapotáról. Az olaj hőmérséklete ne legyen magasabb 30°C-nál.
 • Az akkumulátor feltöltéséhez csak nitrogén gázt használjanak.
 • A villanymotor forgásának irányát szemrevételezéssel ellenőrizzék.
 • Amennyiben a karbantartás során szükségessé válik sűritett levegő használata, úgy használjanak védőmaszkot.

TANÁCSOK

 • A rendszer inditása előtt minden alkalommal ellenőrizze, hogy az olajszint megfelelő-e.
 • Figyeljenek arra, hogy a rendszerben a “JAVASOLT OLAJOK” bekezdésben feltüntetett olajat használjanak.
 • A tartály utántöltésekor a már korábban is használt olajatipust használják.
 • Hosszabb (két hónapot meghaladó) leállások esetén eresszék le az olajat a rendszerből, és üritsék ki az akkumulátort is.
 • A tartályban lévő olaj hőmérséklete ne haladja meg a 70°C-ot.
 • A készenléti célokra fentartott tápegységek megfelelő működését heti egy alkalommal egy órán át történő járatással ellenőrizzék.

 

HIDRAULIKUS RENDSZEREK TÁROLÁSA/RAKTÁROZÁSA

Kérjük szoritsák a tárolás időtartamát a minimumra, de semmi esetre se haladja meg a hat hónapot.

Lehetőség szerint kerüljék a hosszú tárolást és kérjük vegyék figyelembe az alábbi javaslatokat:

 • Ne távolitsák el a bemenő és kimenő olajjáratok záródugóit, hogy megakadályozzák a rendszer szennyeződését.
 • A berendezés egyetlen alkatrészét se távolitsák el.
 • A berendezést tiszta, zárt helyen tárolják. A tárolási hőmérséklet 0°C és 40°C között legyen, miközben a páratartalom ne haladja meg a 65%-ot.
 • A berendezés lefedésére ne használjanak műanyag fóliát.
 • A berendezést megfelelően biztonságos helyen tárolják, hogy elkerüljék az ütésekből és egyéb sérülésekből adódó károkat.
 • Rendszeresen (havonta egyszer) tisztitsák le a berendezést sűritett levegővel.

Hat hónapot meghaladó tárolást követően a berendezésben lévő folyadék kenő és védőképessége megszűnik.

Hosszú, hat hónapot meghaladó tárolás esetén kövessék a “Hosszú tárolás” kezdetű bekezdésben foglaltakat.

 

CSŐRENDSZER CSATLAKOZTATÁSA

A tápegység és a hidraulikus munkahengerek közötti csővezetéket csak képzett hidraulika csőszerelővel készittessék.

Kerüljék a könyökök beépitését, törekedjenek arra, hogy a csöveket minimális mértékben hajlitsák, minden esetben használjanak új csőcsavarzatot, hiszen minden egyes darab potenciális szivárgási forrás.

Az acél csővezetéket rendszeres távolságokban alá kell támasztani, nem szabad, hogy feszüljön , vagy meghajoljon.

Az acél csövek végeit derékszögben kell levágni, tisztának és sérülésmentesnek kell lennie. Folyékony tömitőszerek és tömitőszalag használata nem javasolt.

Minden acélcsövet zsirtalanitani kell.

Törekedni kell arra, hogy a csővezeték a későbbiekben könnyen bontható legyen, valamint arra, hogy a cső áteresztőképessége ne csökkenjen a hajlitásoknál.

A flexibilis tömlőket a gyártó javaslatai szerint kell felszerelni.

A megfelelő tömlő kiválasztásához szükséges tisztázni a maximális üzemi nyomást, a használni kívánt hidraulikus folyadékot, a környezetvédelmi tulajdonságokat, a várható mechanikus igénybevételt és követni kell a gyártó felhasználási és karbantartási javaslatait.

Tartsák a csővezetéket tisztán!

 

HIDRAULIKA RENDSZER ÖBLÍTÉSE

A rendszer összeszerelés után ki lett tisztitva, de a következő pontokban olvashatókra figyelni kell az üzembehelyezésnél.

A legjobb öblitési módszer az, ha külön szűrőkocsit (motor/szivattyú/szűrő egységet) használnak.

Javasoljuk, hogy az öblitéshez olyan folyadékot használjanak, mellyel később fel fogják tölteni a rendszert.

Amennyiben az öblités során a rendszer saját szivattyúját kivánják használni, úgy kérjük kövessék az “Első inditás” fejezetben foglaltakat és a következőket:

 • A rendszert mindig alacsony nyomással öblitsék
 • Győződjenek meg arról hogy a használni kívánt öblitőfolyadék tiszta és (ha eltérő) keverhető a később feltöltésre használni szándékozott folyadékkal.
 • Ellenőrizzék a szűrők eltömődésjelzőit rendszeresen és eltömődés esetén azonnal cseréljék ki a szűrőbetétet.
 • Az öblitést követően cseréljék ki a szűrőbetétet.

Öblitést követően javasoljuk, hogy a folyadékot ellenőriztessék egy szűréstechnikai céggel.

 

HIDRUALIKA RENDSZER FELTÖLTÉSE

A tartályt tiszta állapotban szállitjuk. Kérjük győződjön meg arról, hogy szállitás közben nem szennyeződött-e. Amennyiben szükséges, tisztitsák ki feltöltés előtt.

Javasoljuk, hogy a tisztitás során csak tiszta pamut rongyot használjanak.

A szennyeződés elkerülésének érdekében a tartályt egy legalább 10 mikronos szűrővel ellátott szivattyúval és a rendszer visszafolyó ági szűrőjén keresztül töltse fel. Keresse a tartályon a feliratokat. Még a friss olajat is csak szűrve töltse a tartályba.

Győződjön meg arról, hogy a tartályt a megfelelő szintig töltötte fel a megfelelő hidraulikus folyadékkal.

Ne keverje a különböző tipusú és viszkozitású folyadékokat.

 Ne feledje, az folyadék szintje le fog esni az első inditást követően, mikor a folyadék feltölti a csővezetéket és a munkahengereket.

 

HIDRAULIKA RENDSZER ELSŐ INDITÁS ELŐTTI UTOLSÓ ELLENŐRZÉS

A tápegység inditása előtt ellenőrizze a következőket:

 

 • Ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat feszültsége és frekvenciája megfelel-e a villanymotor adattábláján feltüntetetteknek.
 • A tartályban lévő folyadék megfelelő-e.
 • Minden csavarzat megfelelően és szorosan be van-e kötve.
 • A szivattyú nyomáshatárolója alacsony értékre van-e beállitva.
 • A szivattyú fel van-e töltve a rendszerben használatos, tiszta folyadékkal.
 • A folyadék és a szivattyú hőmérsékletének különbsége ne haladja meg a 25°C-ot.
 • A rendszer minden eleme megfelelően fel van-e szerelve és működésre kész.
 • Az akkumulátor fel van-e töltve a hidraulikus kapcsolási rajzon feltüntetett értékre. Győződjön meg arról, hogy a leeresztő szelep zárt állásban van-e.
 • Győződjön meg arról, hogy a berendezés inditása biztonságos-e és hogy senki se legyen a berendezés mozgó alkatrészeinek közelében.

 

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ HIDRAULIKA RENDSZEREK INDITÁSÁHOZ

 • Ellenőrizte az akkumulátor feltöltöttségét?
 • Le van zárva az akkumulátor leeresztő szelepe?
 • Ellenőrizte, hogy a tartály a megfelelő folyadékkal van feltöltve?
 • Ellenőrizte a szűrőket?
 • Ellenőrizte, hogy az összes csatlakozó a helyén van-e és megfelelően meg van-e húzva?
 • Feltöltötte a szivattyút a rendszerben használt folyadékkal?
 • Ellenőrizte, hogy minden alkatrész a helyén van-e és működőképes-e?
 • Az elektromos hálózat és az elektromos csatlakozások megfelelőek?

AZ ELSŐ INDITÁS SORÁN FIGYELJEN A KÖVETKEZŐKRE:

 • A rendszer légtelenitésére
 • A rendszer hangjára, zajokra
 • A villanymotor/szivattyú megfelelő forgásirányára
 • A hidraulikus kapcsolási rajzon feltüntetett nyomásértékek helyes beállitására
 • Készitse elő az összes olyan rajzot és útmutatót amire a beüzemelés során szükség lehet.

A fenti listán feltüntetettek ellenőrzésével csökkentheti az beüzemelés időtartamát, elkerülheti a meghibásodásokat és nem kerülnek veszélybe sem emberek, sem a rendszer.

 

HIDRAULIKA RENDSZER KARBANTARTÁS

 

Mindenfajta karbantartást és javitást szakképzett szerelőnek kell elvégeznie.

 

 Rutinszerű karbantartás

Az alábbiakat ellenőrizze legalább havonta egyszer.

* Folyadék szint

A tartály folyadékszintjét rendszeresen ellenőrizze, kezdetben gyakrabban. A nagymértékű folyadékvesztés okát mihamarabbmeg kell szüntetni

Figyelje a folyadék szinét és állagát a szintjelzőben.

A szennyezett olajat azonnal le kell cserélni.

 

* Csővezeték

Ellenőrizze a csővezetéket, szivárgás esetén azonnal javitsa ki, vagy cserélje le a sérült szakaszt, húzza meg a csatlakozókat az előirt nyomatékkal, illetve támassza alá a csővezetéket amennyiben szükséges.

 

* A folyadék hőmérséklete

A tartályban lévő folyadék hőmérséklete semmilyen körülmények között sem haladhatja meg a 70°C-ot. Magasabb folyadékhőmérséklet a tömitések és a fém alkatrészek gyors elhasználódását okozhatja. A hőmérséklet ellenőrzést működés közben végezze el.

 

* Szűrők

A szűrők eltömődésjelzőjét ellenőrizze rendszeresen. Amennyiben eltömődést jeleznek, úgy a szűrőbetétet az eredeti betéttel egyezővel kell kicserélni.

 

* Beállitott nyomás

Ellenőrizze rendszeresen, hogy a rendszer beállitott nyomása megfelelő-e.

* Akkumulátorok

Ellenőrizze a kapcsolási rajzon feltüntetett töltőnyomást.

Ellenőrzéskor eressze le a folyadékot az akkumulátorból a leeresztő szelepen keresztül (lásd. Karbantartásnál)

* Zajszint

A megnövekedett zajszint közelgő meghibásodásra utal.

* Tömlők

Különös figyelemmel ellenőrizze a tömlőkön az alábbiakat:

 • Repedések, vágások, szivárgás
 • Ragacsos, vagy puha területek
 • Nyomás alatti kidudorodások

                                       A felsoroltak közül egy probléma is indokolja a tömlő cseréjét.

 

 

RENDSZERES KARBANTARTÁS

 

 A rendszeres karbantartás megkezdése előtt olvassa el a tanácsokat és a figyelmeztetéseket.

A működés első óráiban tanácsos az olajszint változásának figyelemmel kisérése. 100 üzemóra után ellenőrizze a folyadék hőmérsékletét, a szűrők tisztaságát és a rendszer nyomásának értékét.

 

Folyadék feltöltés

A rendszer utántöltésekor csak a rendszerben meglévő tipusú folyadékot szabad használni.

A tartály utántöltéséhez csak a szűrő-beöntőnyilást szabad használni.

Figyelem: Ha a tartály folyadékszintjét túl gyakran kell utántölteni, az azt jelenti, hogy a rendszer valahol szivárog. Keresse meg a szivárgás helyét és javitsa ki a hibát.

A folyadék cseréje

Tanácsos a hidraulikus folyadék állapotának ellenőrzése minden 6. hónapban. Amennyiben a folyadék elvesztette a gyártó specifikációjában feltüntetett képességeit, úgy le kell cserélni. Vegyen mintát a tápegységgel együtt szállitott mintavevő segitségével. A mintát a nyomóágból vegye azon belül is a szűrő utáni szakaszból. Az első mintavételt a működés megkezdését követően egy évvel vegye.

A folyadékot fedett helyen tárolja, a műhely hőmérsékleti viszonyai mellett, igy csökkentheti a koncenzációs hatást. A hordókat függőlegesen kell tárolni, hogy elkerüljék a hordó fedlapjának elszennyeződését. Az olajat szűrőkocsival kell áttölteni a hordóból a rendszerbe, ezzel is kizárva a folyadék elszennyeződését.

A fáradt folyadékot megfelelő helyen, vizmentesen záró hordókban kell tárolni.

A szűrőbetétek cseréje

A rendszer olajcseréjekor, illetve a szűrők eltömődésjelzőjének cseréjekor a szűrőket ki kell cserélni.

A cseréhez vegye figyelembe a gyártó ajánlásait, melyet mellékeltünk. Hat havonta cserélje a levezőztetők szűrőjét.

A rendszer tisztitása

Nagyon fontos, hogy tartsa tisztán a rendszert!

A külső alkatrészek tisztitásához használjon sűritett levegőt és pamut rongyot. Ne használjon oldószereket vagy zsirtalanitót.

Az akkumulátor

Az akkumulátort fel kell tölteni nitrogén gázzal.

Az első ellenőrzést a működés megkezédése után egy héttel kell megejteni. Amennyiben ekkor nem tapasztal nyomásesést, úgy a továbbiakban elegendő 3 havonta ellenőrizni a nitrogén nyomását.

A feltöltési nyomás ellenőrzéséhez megfelelő töltő és ellenőrző berendezés használata szükséges.

Kivételes esetben az ellenőrzést végre lehet hajtani a hidraulikus rendszer nyomásmérőjével is.

A mérés végrehajtásához töltse fel az akkumulátor olajterét is az előirt maximális nyomásra, majd állitsa le a szivattyút. Lassan eressze le a hidraulikus folyadékot az akkumulátor leeresztő szelepén keresztül. Amint az akkumulátorban lévő nitrogénnyomás értéke alá csökken a hidraulikus folyadék nyomása, a rendszer nyomásmérője nullára esik, tehát az akkumulátor nitrogénnyomása az az érték, mely leolvasható a rendszer nyomásmérőjéről közvetlenül a nullára esés előtt.

Olaj-levegő hőcserélő

Évente egyszer tanácsos a hűtő olajoldalának tisztitása. Ehhez a hőcserélőt le kell cserélni és át kell mosni mosószerrel, a normál folyásiránnyal ellentétesen. Végezetül öblitse át forró vizzel.

A levegő oldal tisztitásához használjon vizet, vagy sűritett levegőt. Amennyiben sűritett levegőt használ ügyeljen arra, hogy a lamellákkal párhuzamosan fújja a levegőt, igy elkerülheti, hogy megrongálja őket. Amennyiben olajos, zsiros, vagy egyéb szennyeződés látható rajta, úgy használjon gőzt, vagy forró vizet.

Tisztitás közben természetesen óvja a villanymotort.

 

 

HIDRAULIKA RENDSZER LEÁLLÍTÁSA

Rövid leállitás

A kevesebb mint két hónapig tartó rövid leállitás nem igényel semmiféle különleges eljárást, hagyja a rendszert úgy, ahogyan a leállás előtt volt.

Hosszú leállitás

Több mint két hónaposra tervezett leállitás esetén hasznos ha rendszeres időközönként alacsony nyomáson járatják a rendszert egy ideig, biztositva ezzel a megfelelő kenést. Tanácsos az akkumulátor nyomásának csökkentése is.

A rendszer újrainditása

Rövid leállást követően elegendő csupán a levegő kieresztése a rendszerből. Hosszú leállást esetén ellenőrizze, hogy nem öregedett-e meg az olaj. Amennyiben az olaj elöregedett, úgy cserélje újra.

Ellenőrizze a szűrőbetéteket, az eltömődésjelzőket, a csővezetéket, a tartály tömitéseit, és a szelepek tömitéseit. Minden esetben ellenőrizze a tartály olajszintjét. A rendszer inditásakor kövesse az Inditás bekezdésben foglaltakat.

 

 

Kérdése van? Árajánlatot kérne? Keressen elérhetőségeinken!

Opavszki István
műhelyvezető - BUDAPEST
+36209199912

Bognár Krisztián
mérnök-menedzser
+36209666134

Kun Gábor
kereskedelmi vezető
+36209125668


apartmentcogearthcrossmenu